Sprawozdanie z działalności SKGU - 02-03-2018 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 marca 2018 10:00
SKGU - sprawozdanie z działalności 2018

W dniu 2 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie.
Porządek dzienny  Zebrania przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Wybór Prezesa i Członków Zarządu Stowarzyszenia.
8. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
9. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Podjęcie uchwał i wniosków.
12. Przyjęcie planu pracy na kolejny okres sprawozdawczy.
13. Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji przedstawiła P. Teresa Łubiarz - Prezes Stowarzyszenia, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji przedstawiła
P. Lucyna Charczuk Skarbnik Stowarzyszenia.
Zgodnie z porządkiem dziennym uczestnicy Walnego Zebrania Członków w wyniku głosowania jawnego wybrali Zarząd w składzie:
1. Pani Lucyna Charczuk - Prezes
2. Pani Edyta Smyk - Wice Prezes
3. Pani Marianna Daszuk - Skarbnik
4. Pani Anna Król - Sekretarz
5. Pani Teresa Łubiarz - Członek                 

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków  w wyniku głosowania  jawnego  wybrali  także  Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Pani Barbara Wrzyszcz - Przewodniczący
2. Pani Halina Ulida - Sekretarz
3. Pani Wioletta Mazurek - Członek

Po podjęciu uchwał  w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie przyjęto plan pracy na kolejny okres sprawozdawczy.
Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków tego samego dnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach .

Porządek dzienny zebrania przedstawiał się następująco:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności  Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach za okres minionej kadencji.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach.
3. Dyskusja  nad  przedłożonymi  sprawozdaniami oraz wolne wnioski .
4. Przyjęcie planu pracy na kolejny okres sprawozdawczy.
5. Zakończenie zebrania.
P. Teresa   Łubiarz - Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach za okres minionej kadencji.
P. Lucyna Charczuk - Skarbnik Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2017 - 31.12.2017r.
Po dyskusji przyjęto plan pracy na kolejny okres sprawozdawczy. Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie oraz Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach dziękuje bardzo serdecznie wszystkim Paniom za aktywny udział w pracach w/w organizacji społecznych i zachęca do dalszej jeszcze większej aktywności.

Poprawiony: piątek, 16 marca 2018 15:07