Sprawozdanie z działalności SKGU - 24-03-2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 marca 2017 00:00
SKGU - sprawozdanie z działalności 2017

Sprawozdanie
z działalności Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie za rok 2016
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie działa na podstawie rocznego planu pracy, W roku 2015 zrealizowane zostały następujące zamierzenia :
1. W dniu 16 lutego 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawcze wraz z poczęstunkiem za rok 2015.
2. W  Tłusty Czwartek spotkałyśmy się na tradycyjnym pączku. 3. Marzec – udział w Akademii Dnia Kobiet, a także wystąpienie do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Krasnymstawie o nieodpłatne przekazanie  produktów nabiałowych, które zostały rozdysponowane wśród uczestników biorących udział tego dnia w uroczystości.
4. Delegacja Stowarzyszenia Kobiet oraz KGW z terenu Gminy Uchanie brała udział w Gali Jubileuszu 150-lecia powstania KGW w Polsce. Spotkanie odbyło się w dniu 9 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach.
5. Kontynuacja programu „Bieg po zdrowie”.
6. 1 lipiec 2016 roku - wyjazd na VIII Forum Kobiet, które odbyło się w miejscowości Urszulin pow. Chełm.
7. Uczestnictwo w gminno-parafialnych dożynkach poprzez wystawę wieńców oraz stołów dożynkowych we wsi Miedniki.
8. KGW Miedniki wzięło udział w Dożynkach Powiatowych w Czerniczynie.
9. Udział  w warsztatach decupage w dniu 6 grudnia 2016r. Robiliśmy bombki choinkowe oraz stroiki.
10. 18 września 2016r. wspólnie z GOK Uchanie uczestniczyliśmy w Rubienaliach 2016 z okazji 616 rocznicy nadania praw miejskich miastu Hrubieszów. Wystawa produktów kulinarnych i rękodzieła z gmin powiatu hrubieszowskiego. Dni Hrubieszowa.

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 13:42