Sprawozdanie z działalności SKGU - 12-02-2015 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 12 lutego 2015 14:25
SKGU - sprawozdanie z działalności 2015

SPRAWOZDANIE
z realizacji rocznego planu pracy Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
Swoje zamierzenia Stowarzyszenie realizowało we współpracy z następującymi instytucjami:
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Gminna Rada Kobiet, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedzibą w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz innymi.
- dnia 21 lutego 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2013 r. w trakcie którego został przedstawiony plan pracy na rok 2014 ,
- dnia 02 marca 2014 r. członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w
w uroczystych obchodach Święta Kobiet, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach. Stowarzyszenie było sponsorem kwiatów ,
- dnia 26 kwietnia 2014 r. zorganizowana została wycieczka do Sitna na III Kiermasz Kwiatów i Krzewów w trakcie której uczestniczki zwiedziły również Muzeum Wsi Polskiej w Sitnie ,
- dnia 15 czerwca 2014 r. członkinie brały udział w uroczystościach patriotyczno - religijnych w lesie we wsi Staszic,
- dnia 01 lipca 2014 r. zorganizowany został wyjazd do Mircza na VI Forum Kobiet Aktywnych Województwa Lubelskiego .Członkinie Stowarzyszenia ufundowały książki do biblioteki Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ Bona Fides” w Lublinie,
- dnia 31 sierpnia 2014 r. członkinie Stowarzyszenia brały czynny udział w dożynkach parafialno - gminnych w miejscowości Staszic , poprzez organizację stołów dożynkowych na których eksponowano i degustowano potrawy regionalne. W trakcie dożynek kobiety prezentowały się w pokazie obrzędu dożynkowego,
- dnia 06 grudnia 2014 r. rozpoczęcie warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez LGD „Lepsze Jutro” z Hrubieszowa w ramach projektu , którego celem głównym była promocja produktu lokalnego na terenie każdej Gminy będącej członkiem LGD,
- dnia 29- 30 grudnia 2014 r. kontynuacja w/w warsztatów kulinarnych ,
- dnia 31 grudnia 2014 r. organizacja „ Balu Sylwestrowego” dla uczestników warsztatów kulinarnych.
Ponadto, w minionym okresie sprawozdawczym członkinie Stowarzyszenia kontynuowały realizację projektu „ Bieg po zdrowie”.
Wszystkie wydarzenia są udokumentowane zdjęciami i krótkimi zapisami w kronice Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Stan członkiń Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy wynosił 30 osób.
Projekt planu pracy Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie
na rok 2015
1. Dnia 12 lutego 2015 r. - zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
Kobiet Gminy Uchanie oraz Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach .
2. Dnia 08 marca 2015 r. - udział kobiet w uroczystej Gali
Rozrywkowej z okazji Święta Kobiet .
3. Kontynuacja projektu „ Bieg po zdrowie”.
4. W dniach 23-24 maja 2015 r. - organizacja wycieczki
krajoznawczej w Bieszczady.
5. Udział w uroczystościach gminnych organizowanych przez GOK.
6. 01 lipca 2015 r. - organizacja wyjazdu na VII Forum Kobiet
Aktywnych do Józefowa n/Wisłą.
7. Udział w wyjeździe na wizyty studyjne w związku z przeprowadzonymi warsztatami kulinarnymi, w trakcie których odbędzie się prezentacja produktu regionalnego.
8. Udział w dożynkach parafialno - gminnych i diecezjalnych
- przygotowanie wieńców dożynkowych
- organizacja stołów dożynkowych
- reprezentacja parafii Uchanie na dożynkach diecezjalnych w Krasnobrodzie.
9. Dalsza współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi z terenu gminy i powiatu.
10. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
11. Zorganizować Dzień Seniora
12. Spotkanie Wielkanocne
13. Majówka w Pielakach
14. Wycieczka do teatru.

Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 08:12