Kultura w Gminie Uchanie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 stycznia 2010 00:00
Organizacją działalności kulturalnej w Gminie Uchanie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury utworzony 1968 r. W początkach swego istnienia miał siedzibę we wsi Jarosławiec - miejscowości o bogatych tradycjach staszicowskich. W roku 1978 Gminny Ośrodek Kultury zostaje przeniesiony z Jarosławca do nowej siedziby, którą był budynek OSP w Uchaniach. W 1988 roku przeniesiony zostaje ponownie, tym razem do nowo wybudowanego budynku Urzędu Gminy, gdzie prowadzi działalność do chwili obecnej.
Nowy budynek był wyposażony w pracownię fotograficzną, plastyczną oraz salę widowiskową wraz z zapleczem i kawiarenką. Starania naszej placówki wychodzą naprzeciw potrzebom kulturalnym wszystkich grup wiekowych społeczeństwa naszej gminy.

Prowadzimy zajęcia w następujących stałych formach pracy:
grupa plastyczna,
młodzieżowa grupa wokalna,
dziecięca grupa wokalna,
dziecięca grupa taneczna,
Zespół Ludowy „ Staszicowiacy" z WDK Jarosławiec,
zespół wokalno-instrumentalny „Zorza” z Uchań,
Orkiestra Dęta (jedyna w powiecie hrubieszowskim)

Grupa Plastyczna - pracuje pod bacznym okiem instruktora p. Anny Wróblewskiej, skupia dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum, które korzystając z różnych form plastycznych dekorują swymi pracami wnętrza Gminnego Ośrodka kultury, biorą udział w konkursach plastycznych i wystawach. Zajęcia plastyczne pozwalają rozwijać uzdolnienia i zainteresowania dzieci i młodzieży.
Młodzieżowa grupa wokalna - pracuje pod kierunkiem instruktora muzyki p. Krzysztofa Jasiuka skupiając utalentowaną wokalnie młodzież, która swym pięknym śpiewem uświetnia wszystkie imprezy organizowane przez GOK, a jest ich wiele. Uczestniczy również w wielu imprezach poza gminnych.
Dziecięca grupa wokalna skupia dzieci młodsze z terenu gminy, dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijają swoje zdolności, mają możliwość występów przed szeroką publicznością, podobnie jak młodzieżowa grupa wokalna występują na wielu imprezach organizowanych przez GOK.
Grupy taneczne "Biedronki", "Chocolate", 'Fantastic", "Love" i "Żabki" - instruktorem jest p. Elżbieta Szumiło. Dzieci chętnie występują na wszystkich imprezach plenerowych i okolicznościowych organizowanych przez GOK 
Nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych - instruktorem jest Pan Paweł Bobel

W kalendarz imprez GOK w Uchaniach na stałe wpisały się następujące imprezy:
- gminne obchody rocznicy pacyfikacji mieszkańców Gminy Uchanie-styczeń,
- Spotkania Kolędowe - styczeń,
- akcja „Zima" - cykl imprez dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
- koncert rozrywkowy z okazji Dnia Kobiet - marzec,
- 50-lecie pożycia małżeńskiego - w miarę potrzeb,
- gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja -maj,
- gminne obchody staszicowskie - maj,
- manifestacja religijno-patriotyczna przy pomniku pomordowanych mieszkańców Gminy Uchanie przez Niemców, NKWD i UB w lesie w miejscowości Staszic - czerwiec,
- Dzień Dziecka - czerwiec,
- akcja „ Lato" cykl imprez dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji
- Powiatowy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej - sierpień,
- Dożynki parafialno-gminne - sierpień,
- organizacja rodzinnych festynów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy w okresie od maja do października,
- gminne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - listopad,
- wieczór wróżb - „Andrzejki" - listopad,
- „I ty możesz zostać św. Mikołajem" impreza integracyjna, w której uczestniczą dzieci ze Szkół Podstawowych - grudzień,
- konkurs plastyczny „ Radosne Boże Narodzenie" - grudzień,
- spotkanie opłatkowe dla ludzi samotnych - grudzień,
- ponadto organizujemy imprezy okolicznościowe, kameralne, jubileusze, zlecone, obsługę zebrań, spotkań, sesji rady gminy i itp. - w ciągu roku.
Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2018 10:55