Uroczystości patriotyczno-religijne w lesie "Bondysz" - Staszic 18 czerwca 2017 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 czerwca 2017 00:00
LAS "BONDYSZ" - STASZIC 16 czerwca 2017Dnia 18 czerwca w lesie "Bondysz" w miejscowości Staszic przy pomniku "Pamięci pomordowanych Polaków ..." odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone ofiarom z czasów okupacji niemieckiej na naszym terenie w latach 1939-1947. W tym roku przypada również okrągła, dwudziesta rocznica wybudowania i poświęcenia pomnika w lesie we wsi Staszic. Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Uchanie, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy oraz mieszkańcy wsi Staszic.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pochodu pod pomnik, w którym uczestniczyli: Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa, Kompania Honorowa z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, grupy wieńcowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Uchanie.
Na miejscu odegrany został Hymn Państwowy przez Orkiestrę Wojskową z Rzeszowa. Wszystkich zgromadzonych przy pomniku powitał Pan Leszek Wojda Radny Rady Gminy Uchanie.

Hołd pomordowanym w czasie II Wojny Światowej mieszkańcom Gminy Uchanie w tym żołnierzom AK i WiN złożyli i swoją obecnością zaszczycili m.in.:
Pan Sławomir Zawiślak - poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość,
Pan Witold Marucha - Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu,
Generał Dywizji Krzysztof Szymański,
płk Marcin Maj - Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego,
ppłk Leszek Winogrodzki - Dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu,
ppłk Grzegorz Pytlak - Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu,
ppłk Wojciech Witek - Komendant WKU w Zamościu,
płk Tadeusz Nastarowicz - Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
ppłk Zbigniew Krzyszczuk - Szef Sztabu 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
płk Marek Tarańczuk z MON w Warszawie,
płk Marcin Frączek - Dowódca 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego,
Pani Maria Gumieniak - Wójt Gminy Uchanie,
Pan Leszek Czerwonka - Wicestarosta Hrubieszowski,
kpt. Piotr Gronowicz - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,
kpt. Zbigniew Nowosad z Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie,
Pan Mariusz Nagadowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce,
Pan Andrzej Wojtyło - Z-ca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu,
Krzysztof Dźwierzyński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm.

Słowo wstępne oraz rys historyczny przedstawił Prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Uchanie por. Andrzej Jaroszyński. Ponadto głoś zabrał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Zawiślak oraz Pan Witold Marucha, który odczytał list intencyjny przekazany przez Wojewodę Lubelskiego. Tego dnia do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe Uchanie przyjęto nowych członków, byli to: Leszek Wojda oraz Krzysztof Wrzyszcz obecni radni Rady Gminy Uchanie. Odznaczenia za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymali: płk. Marcin Maj Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Pani Janina Niewiadomska i Pani Jadwiga Kulik. Obie Panie były również współinicjatorami budowy pomnika w lesie "Bondysz". Dyplomy i nagrody książkowe za bardzo dobrą współpracę ze Światowym Związkiem przy obsłudze pocztu sztandarowego otrzymały dwie gimnazjalistki Klaudia Kucharczuk i Wiktoria Dubicka.
W krótkim programie artystycznym zaprezentowały się harcerze "Traperski Krąg" z Suśćca, młodzież z Gimnazjum i. ks. Stanisława Staszica w Jarosławcu oraz Zespoły "Nadzieja" z Uchań i "Staszicowiacy" z Jarosławca.
Mszę Święta celebrował oraz kazanie wygłosił proboszcz parafii Uchanie ks. kan. Kazimierz Stelmaszczuk. Oprawą muzyczną Mszy Św. zajęła się Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa pod dyrekcją kapelmistrza kpt. Andrzeja Kufla.
Po Mszy Św. odczytany został apel poległych zwieńczony salwą honorową poprzez żołnierzy z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Na zakończenie złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku przez poszczególne grupy wieńcowe.
Na koniec wszyscy zgromadzeni na uroczystości mieli możliwość poczęstować się grochówką wojskową przygotowaną przez Wojskowy Oddział Gospodarczy z Hrubieszowa.
Partnerami mającymi znaczący wpływ na organizację niniejszych uroczystości byli: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce, Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach, Wojskowy Oddział gospodarczy w Hrubieszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach, Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie, Wójt Gminy Uchanie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Drohiczanach.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego wydarzenia -->TUTAJ
Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 09:45