IMG_4904.jpg
IMG_1354.jpg
IMG_5013.jpg
IMG_1716.jpg
IMG_5647.jpg
IMG_5383.jpg
IMG_1712.jpg
IMG_7030.jpg
IMG_7087.jpg
IMG_3384.jpg
IMG_1149.jpg
IMG_3813.jpg
IMG_3479.jpg
IMG_3088.jpg
IMG_7449.jpg
IMG_3172.jpg
IMG_5670.jpg
IMG_1480.jpg
IMG_4773.jpg
DSC_0382.jpg

Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach

Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach

Szukaj w serwisie

Sonda

Czy instytucje kultury są potrzebne gminom?
 

Gości Online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Statystyki

Użytkowników : 92
Artykułów : 467
Zakładki : 15
Odsłon : 716983

GBP UCHANIE

Biblioteka Uchanie:
Reklama

Zespół Muzyczny DEFIS

COVER BAND
Reklama
WESELA, ZABAWY, STUDNIÓWKI

NAPRAWA KOMPUTERÓW

Reklama

SERWIS SAMOCHODOWY

Reklama
Strona główna / O nas
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie - O nas
O nas PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 marca 2014 09:01

SKGU

SKGU


Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie powstało z inicjatywy członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Uchanie. W dniu 20 listopada 2009 roku na zebraniu zorganizowanym przez Teresę Łubiarz - Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet w Uchaniach, podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia. Powołany został Komitet Założycielski w skład którego weszli: Teresa Łubiarz, Lucyna Charczuk, Anna Król oraz uchwalony został Statut Stowarzyszenia. Komitet zobligowany został do podjęcia czynności związanych z rejestrację Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie zostało zarejestrowane w Sądzie rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 12 lutego 2010 r. pod nr KRS 0000348750. Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie Kobiet, które pragną działać dla rozwoju Gminy Wiejskiej w Uchaniach. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach. Ilość członków Stowarzyszenia - 23 osoby.

SKGU


Głównymi kierunkami pracy Stowarzyszenia są działania określone w Statucie Stowarzyszenia, a mianowicie:

1. Zrzeszenie kobiet, które pragną aktywnie działać dla rozwoju gminy wiejskiej Uchanie.
2. Zwiększenie aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym.
3. Reprezentowanie zbiorowych interesów kobiet i ich rodzin wobec organów państwowych, samorządowych oraz innych instytucji a także współpraca z tymi instytucjami.
4. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki, obowiązujących przepisach potrzebnych kobietom i ich rodzinom.
5. Działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi.
6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących społeczności kobiece w tym: przeciwdziałanie przemocy.
7. Szerzenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
8. Propagowanie zdrowego trybu życia w tym: dbałość o zdrowie.
9. Dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków nauki, rozwoju i wypoczynku.
10. Pielęgnowanie tradycji lokalnych i kultury regionalnej.
11. Dbałość o ochronę przyrody, krajobrazu i zabytków;
12. Dążenie do polepszania bytu kobiet wiejskich i ich rodzin.
13. Dążenie do wyrównania różnicy pomiędzy poziomem życia kobiet i ich rodzin na wsi z poziomem życia kobiet i ich rodzin mieszkających w miastach;
14. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
15. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji kobiet i ich rodzin.
16. Rozwijanie doświadczeń z podmiotami realizującymi podobne cele w kraju i za granicą.
17. Działalność na rzecz turystyki wiejskiej i agroturystyki.

SKGU


Swoje zamierzenia Stowarzyszenie realizuje we współpracy z Urzędem Gminy Uchanie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uchaniach, Gminnym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Gminną Radą Kobiet, Kołami Gospodyń Wiejskich /w szczególności z terenu Gminy Uchanie/, Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lublinie z/s w Końskowoli Oddział w Sitnie oraz innymi. Do chwili obecnej Stowarzyszenie może pochwalić się zrealizowaniem następujących działań:
1. 15 styczeń 2011 r. - złożony został projekt do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. "Kuchnia co wzrusza".
2. 25 marzec 2011 r. - odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2010 rok w trakcie którego został przedstawiony i zatwierdzony plan pracy na rok 2011. Uchwalona została również składka członkowska dla członkiń Stowarzyszenia w wysokości 20 zł rocznie, przy czym trzykrotne nie wpłacenie ustalonej składki skutkuje wypisaniem ze Stowarzyszenia.
3. 10 kwiecień 2011 r. - Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w Powiatowych Targach Kulinarnych w Mirczu.
4. 15 kwiecień 2011 r. Członkinie Stowarzyszenia uczestniczyły w Międzynarodowych Targach Kulinarnych w Kielcach.
5. 1 lipca 2011 r. - zorganizowany został wyjazd na III Forum Kobiet Aktywnych Województwa Lubelskiego które odbyło się w Lubyczy Królewskiej.
6. 21 sierpień 2011 r. Członkinie Stowarzyszenia wzięły czynny udział w dożynkach parafialno - gminnych w miejscowości Teratyn poprzez organizację stołów dożynkowych na których eksponowano i degustowano potrawy regionalne. W trakcie dożynek kobiety prezentowały się w pokazie obrzędów dożynkowych.
7. W ramach opieki nad zabytkami kultury, Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie wspólnie z Gminną Radą KGW Gminy Uchanie oraz Radą Sołecką wsi Staszic rozpoczęło działania celem odbudowy pomnika ks. Stanisława Staszica znajdującego się we wsi Staszic. Zamierzenie zostało zrealizowane wynikiem czego w dniu 25 września 2011 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika. Uroczystość została połączona z 100-ną rocznicą powstania wsi Staszic.

SKGU


W minionym okresie liczba członkiń Stowarzyszenia wzrosła o 12 osób i obecnie wynosi 34 osoby. Wszystkie wydarzenia są udokumentowane zdjęciami i krótkimi zapisami w kronice Stowarzyszenia.
Rok bieżący Stowarzyszenie rozpoczęło złożeniem projektu do Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej "Razem możemy więcej" p.n. "Bieg po zdrowie z Nordic Walking".
W dniu 10 luty 2012 r. - odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie na którym podsumowano rok 2011 oraz przedstawiony został plan działania na rok 2012 w którym zaplanowano m.in.:

1. Spotkanie ostatkowe członkiń KGW z terenu całej Gminy Uchanie wspólnie z Klubem Seniora.
2. Współpraca z GOK poprzez udział w różnych uroczystościach i imprezach m.in. Dzień Kobiet, Obchody Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Obchody Staszicowskie, Dożynki itp.
3. Pozyskiwanie środków finansowych na cele działania Stowarzyszenia.
4. Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej w Góry Świętokrzyskie.
5. Spotkanie integracyjne pt. "Popisy Kulinarne" celem wyłonienia produktu regionalnego.
6. Wycieczka do Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oddz. w Sitnie - zwiedzanie Muzeum im. Wandy Popławskiej
SKGU

Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 09:54
 

Info

INFORMACJA

PPWOW GOK UchanieGminny Ośrodek Kultury w Uchaniach informuje o utworzeniu "Klubu Seniora" w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Celem utworzenia "Klubu Seniora" jest zapobieganie marginalizacji osób starszych, włączenie ich do aktywnego uczestnictwa w życie społeczno-kulturalne gminy a także współdecydowanie o formach spędzania wolnego czasu.

Siedziba "Klubu Seniora" mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Uchaniach ul.Partyzantów 1 - od 1 sierpnia 2008r.

Spotkania będą odbywać się w każdy wtorek w godz. od 1600 do 2000

Można uczestniczyć w następujących sekcjach:
- teatralna
- recytatorska
- robótek ręcznych
- muzyczna

Wszelkich informacji na temat działalności "Klubu Seniora" udziela Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach pod numerem tel. (084) 6577257

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

LGD Hrubieszów

Stowarzyszenie Hrubieszowskie "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania
Reklama
LGD Hrubieszów

RO EFS Zamość

Reklama

Facebook LikeBox

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack